Herinrichting beekdal Groote Beerze

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor recreatie en verbeteren we waar mogelijk de agrarische structuur. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Natura 2000-Beheerplan. De herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze vindt in meerdere trajecten plaats. 

Belangrijke partners zijn de gemeente Oirschot en Bladel, Brabants Landschap en provincie Noord-Brabant. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters, omwonenden en belangenorganisaties.

De rapporten, zoals de Projectplannen van traject 1, 2 en 3 worden hier gepubliceerd en zijn digitaal te bekijken. Daarnaast kunt u de PDF versies downloaden.