Ligging en begrenzing plangebied

Het projectgebied van “Herinrichting Groote Beerze, traject 1” ligt in de gemeenten Oirschot en Bladel. De Neterselse Heide bevindt zich aan de westzijde van het projectgebied, de Landschotse Heide aan de oostzijde.

Beschrijving huidige situatie

De Groote Beerze, een van oorsprong natuurlijke beek gelegen in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Ter hoogte van Hapert ontstaat de beek na de samenkomst van de Aa of Goorloop en het Dalemsstroompje.