Bronnen

  • Ertsen, Kansma, & Wijnker, Z. &. (2005). Van Beerze naar Beter. 's-Hertogenbosch: RHDHV.

  • Retico, A. (zd.) Geluksplek 16 Roerdalen: Het Knuppelpad van Sint Ludwig. Roermond: vvv Midden Limburg.

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2015). Nationaal Waterplan 2016-2021. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  • Possen, B. (2019). Quickscan Natuurwet- en regelgeving Groote Beerze. Eindhoven: Royal HaskoningDHV.

  • Provincie Noord-Brabant. (2015). Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. 's-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant.