Ligging en begrenzing plangebied

Het projectgebied van “Herinrichting Groote Beerze, traject 1” ligt in de gemeenten Oirschot en Bladel. De Neterselse Heide bevindt zich aan de westzijde van het projectgebied, de Landschotse Heide aan de oostzijde. Het projectgebied wordt begrensd door de wegen Broekeindsedijk in het noorden en De Hoeve in het zuiden. Aan de oostzijde wordt het projectgebied begrensd door eerst de Broekeindsedijk en vervolgens de Westelbeersedijk. De wegen Schipstaarten, Fons van der Heijdenstraat en Kapeldijk zorgen voor de projectgrens aan de westzijde. In totaal heeft het projectgebied van dit traject een grootte van 446 hectare.

Klik hier voor een uitleg over de werking van de viewer

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)