Beschrijving inrichtingsmaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen. Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de doelen zoals genoemd in een van de voorgaande paragrafen. Naast maatregelen aan waterstaatswerken (die vanuit de waterwet gezien worden als waterstaatswerken) zijn ook andere maatregelen in het plan voorzien, deze vindt u hier. Een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen is opgenomen in onderstaande tabel.

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

1.

Aanleg nieuwe loop Groote Beerze

x

 

2.

Aantakken nieuwe loop Groote Beerze en dempen huidige loop

x

 

3.

Aanbrengen obstakelvrije zone

x

 

4.

Aanpassen A-watergangen

x

 

5.

Aanbrengen gronddammen in rabatten

x

 

6.

Aanbrengen verhoogd onderhoudspad

x

 

7.

(Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels

x

 

8.

Dempen en laten verlanden watergangen en greppels

x

 

9.

Afgraven/ afvlakken onderhoudspad

x

 

10.

Belemen greppel

x

 

11.

Verwijderen kades

x

 

12.

Optioneel verwijderen kades

x

 

13.

Aanbrengen voorde BZ37

x

 

14.

Aanbrengen duikers

x

 

15.

Vervangen duikers

x

 

16.

Verwijderen duikers

x

 

17.

Verwijderen stuwen

x

 

18.

Aanbrengen stuwen

x

 

19.

Verwijderen vistrap

x

 

20.

Aanbrengen voorde Groote Beerze

x

 

21.

Mitigerende maatregel: ophogen perceel en aanbrengen drainage

x

 

22.

Mitigerende maatregel: aanleg meestromende waterberging

x

 

23.

Aanbrengen bruggen

 

x

24.

Aanleg recreatieve routes

 

x

25.

Aanplant bomen en struweel

 

x

Klik hier voor een uitleg over de werking van de viewer

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Klik hier om de maatregelen te bekijken in een interactieve kaart.

De meeste maatregelen grijpen in op het watersysteem en hebben invloed op het grond- en oppervlaktewaterregime en zijn daarom aan te merken als waterstaatswerk. Omdat de gecoördineerde projectprocedure wordt doorlopen en voor aanlegactiviteiten geen omgevingsvergunningen wordt aangevraagd, zijn zienswijzen mogelijk op de waterstaatswerken, maar ook op de maatregelen die niet als waterstaatswerk zijn aan te merken.