Referenties

  • Possen, B. (2020). Quickscan Natuurwet- en regelgeving Groote Beerze ten behoeve van uitvoer beekherstel fase 3. Eindhoven: RHDHV.

  • Roymans, J., & Janssens, M. (2019). Plangebied Herstel Natte Natuurparel Groote Beerze en AHN2-onderzoek Landschotse Heide en Groote en Kleine Beerze, gemeenten Bladel, Oirschot en Eersel; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek. Weesp: RAAP Archeologisch adviesbureau B.V.

  • Verbauwen, E. (2003). Toelichting bij de Aardkundige Waardenkaart Noord-Brabant